Green Niche Rice ยินดีต้อนรับ

เราได้เริ่มธุรกิจข้าวจาก โรงสีเล็กๆที่จังหวัด นครปฐมเมื่อ ปี 2532 และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบการผลิตและการบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อ ตอบสนองความพึ่งพอใจจากลูกค้าให้ดีที่สุด โดยในปี 2547 จากกระแสความต้องการสินค้าเพื่อสุขภาพ ทางบริษัทจึงได้ตั้ง บริษัทขึ้นมาใหม่เพื่อที่จะดูแลลูกค้าในกลุ่มสินค้าสุขภาพโดยเฉพาะ ในนาม บริษัท แอล เอช ไรซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ข้าวพรีเมี่ยม

เรามุ่งเน้นผลิตเฉพาะข้าวคุณภาพ เพื่อสุขภาพเท่านั้น ไม่เน้นกลุ่มตลาดทั่วไป เราตรวจสอบคุณภาพข้าวอย่างละเอียด ไม่ปลอมปนข้าวชนิดอื่นลงในถุงเดียวกัน

ตรวจสอบ

ข้าวทุกถุงของเราสามารถตรวจสอบไปถึงแหล่งเพาะปลูกได้ เก็บเกี่ยวเมื่อไหร่ เพื่อให้ข้าวทุกถุงสดใหม่อยู่ตลอด ไม่ใช้ข้าวค้างสต็อกที่เก็บอยู่ในโกดังทั่วไป

ได้รับการรับรองคุณภาพ

ข้าวของเราผ่านการผลิตที่ทันสมัย ผ่าน มาตรฐาน Primary GMP และ อย.

ปลอดสารเคมี

ข้าวของเราไม่ใช้สารเคมีในการกำจัดมอด แต่จะใช้วิธีผลิตข้าวที่สีแล้ว และบรรจุข้าวแบบสูญญากาศลงถุงให้เสร็จภายใน 2 สัปดาห์

ถุงข้าว

ข้าวทุกถุงของเรา จะถูกบรรจุในถุงที่มีความหนา 150-160 ไมครอน (NYLON/LLDPE) ทำให้ยากต่อการรั่วของถุง

ชุดสูญญากาศ

ข้าวทุกถุงของเราจะถูกบรรจุด้วยระบบบรรจุแบบสุญญากาศ ทำให้ข้าวคงความสด ใหม่ สะอาด ยาวนานถึง 1 ปี

ส่งตรงจากฟาร์ม

เรามุ่งเน้นพัฒนาสายพันธุ์ข้าวใหม่ๆ รวมกับเกษตรกรไทยอยู่เสมอ เพื่อให้เกิดการเติบโตและพัฒนาไปด้วยกัน

รับประกันสินค้า

เรารับประกันคุณภาพข้าวทุกถุง ถ้ามีปัญหาหรือบกพร่องอย่างไร เรายินดีเปลี่ยนสินค้าให้ทันที